Etusivu


Unelmahautomo

Unelmahautomo tarjoaa sosiaalihuollon avopalveluita ja työllistymistä edistäviä palveluita alle 30-vuotiaille nuorille. Uutena palveluna Unelmahautomo tuottaa 1.4.2020 alkaen Kelan Nuotti-valmennusta, josta löytyy lisätietoa työllisyyspalveluiden alta. Autan ratkaisukeskeisellä työotteella asiakasta löytämään elämänsä valopilkkuja, josta edetään pienin askelin kohti unelmia.

Palvelut räätälöidään asiakkaan lähtökohdista hänen tarpeitaan vastaaviksi.

Sosiaalihuollon avopalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillisena tukihenkilöhenkilönä tarjoan tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille luotettavan aikuisen tukea. Sosiaalisen tuen ja mielekkään tekemisen avulla lapsi tai nuori löytää omia vahvuuksiaan, jolloin oma toimijuus ja osallisuus kasvaa. Tukihenkilönä tuen nuorta koulunkäynnissä, opiskelupaikan etsimisessä, tulevaisuuden suunnittelussa, itsetunnon vahvistumisessa ja arjenhallinnassa. Tukihenkilötyö rakennetaan aina asiakkaan tarpeista ja sosiaalityöntekijän kanssa yhdessä laadituista tavoitteista käsin.

Jälkihuolto

Jälkihuolto pitää sisällään lastensuojelun sijaishuollossa olleen nuoren ja tämän
perheen tukemista arjessa sijoituksen jälkeen. Vahvistan tiiviillä yksilötyöskentelyllä nuoren arjenhallintaa ja
sosiaalisia taitoja. Tuen harrastustoimintaan osallistumista ja
tulevaisuuden suunnittelua. Autan nuorta löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään niitä oman toimijuutensa lisäämisessä. Luodaan yhdessä nuoren kanssa tulevaisuuden suunnitelmia ja piirretään aarrekarttoja, jonka pohjalta rakennetaan polkua kohti toivottua tulevaisuutta. Ohjaan nuorta opiskeluihin ja tuen hänen koulunkäyntiään.

Perhetyö

Perhetyöllä tuetaan koko perheen
hyvinvointia heidän omassa kodissaan. Perheen voimavaroja vahvistetaan ja
tuetaan vuorovaikutteiseen
vanhemmuuteen. Näin luodaan
lapsille turvalliset olosuhteet kasvuun ja kehitykseen. Perhetyössä autetaan
vanhemmuuden pulmissa ja löydetään yhdessä perheelle paras tapa selviytyä
arjesta perheen omaa kulttuuria
arvostaen.

Nepsy valmennus _ Unelmahautomo

Neuropsykiatrinen valmennus

Nepsy-valmennus on valmennettavan tarpeista lähtevää ratkaisukeskeistä ja toiminnallista tukea.

Valmennuksen alussa asetetaan tavoitteet, joihin valmennettava toivoo arjessaan muutosta. Nepsy-valmennus on asiakkaan omassa toimintaympäristössä tapahtuvaa, jolloin valmentaja voi jalkautua myös työ- tai opiskelupaikkaan.

Tapaamiset on tavallisesti 1-2h kerrallaan ja tavoitteisiin päästään noin kymmenellä valmennustapaamisella. Tavoitteita ja onnistumisia muistetaan myös juhlistaa. Valmennuksesta hyötyvät kaiken ikäiset asiakkaat, joilla on neuropsykiatrisia oireita.

Voit joissakin tapauksissa saada lähetteen neuropsykiatriseen valmennukseen sosiaalihuollosta tai terveydenhuollosta.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoamaa 16-29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä. NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärin lausuntoa ja hakemusta. Kelan virkailija voi suorittaa haastattelun puhelimitse.

Asiakkaan omat voimavarat määrittelevät työn luonteen ammatillisen kuntoutumisen polulla. Työskentely on yksilövalmennusta, jossa nuoren omassa kodissa vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja harjoitellaan arjenhallintaa. Oman toimijuuden vahvistuessa lähdetään pohtimaan mielenkiinnon kohteita ja otetaan askelia kohti unelmia. Laaditaan yhdessä nuoren kanssa urasuunnitelma, jonka myötä pohditaan alavaihtoehtoja ja soveltuvuutta alalle. Työnhakutaitojen ja työelämätaitojen vahvistumisen myötä otetaan askel kohti työelämää tai opintoja. NUOTTI-valmennusta voidaan myöntää kerralla 5kk ajalle, joka sisältää max.20 x 60min tapaamisia valmentajan kanssa. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa palvelusta tai palveluun hakeutumisesta.

 Valmennus on Kelan myöntämä palvelu, joka on asiakkaalle maksutonta. Valmennuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

 

Unelmahautomon Tarina

Unelmahautomo on yhden naisen
sosiaalihuollon avopalveluita ja kuntoutuspalveluita tarjoava yritys. Olen työskennellyt nuorten kanssa siitä saakka, kun valmistuin sosionomiksi vuonna 2008.
Aloitin työni nuorten kanssa kouluavustajana, jossa tuin yläkouluikäisiä oppilaita oppitunneilla. Koulusta siirryin lastensuojelumaailmaan, jossa työskentelin 3,5 vuotta tukien sijoitettuja nuoria heidän arjessaan pienryhmäkodissa. Lastensuojelutyötä seurasi siirtyminen kuntapuolelle nuorten palveluohjaajaksi, jossa olin viisi vuotta ohjaamassa nuoria palveluihin hakeutumisessa, työ- ja opiskelumahdollisuuksien selvittelyssä ja arjenhallinnan opettelussa. Palveluohjaajana vastasin
starttipajatoiminnasta sekä ohjaamosta. Välissä kävin tutustumassa perhetyöhön, josta palasin pian takaisin palveluohjaajaksi.

 

Olen tukenut asiakkaitani monissa erilaisissa ongelmissa ja saattanut useisiin eri palveluihin, jonka myötä nuorten kohtaamat ongelmat niin henkilökohtaisessa kuin työ- ja opiskeluelämässä ovat minulle tuttuja. Tunnen hyvin erilaiset tuet ja palvelut. Olen tutustunut työni puolesta laajaan porukkaan alan ammattilaisia, joista on syntynyt
laaja verkosto tukemaan työtäni. Vuosien varrella olen päivittänyt osaamistani ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla, työkykykoordinaattorikoulutuksella sekä erilaisilla lyhyemmillä kursseilla oppiakseni lisää ohjaamisesta, tuen tarpeista, ratkaisukeskeisyydestä ja nuorten maailmasta.

 

Nautin paljon luonnossa liikkumisesta ja käytän luontoa myös apuna ohjaustilanteissa. Käymme asiakkaiden kanssa muun muassa metsäkävelyillä, sup-lautailemassa, lumikenkäilemässä, pulkkamäessä ja piknikillä. Unelmahautomolla on kaksi sup-lautaa ja kahdet lumikengät, joita voi myös vuokrata omaan käyttöön. Pyrin tuomaan asiakkaiden tietoon luonnon terveydelliset vaikutukset muun muassa stressin hallinnassa. Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen ja eteenpäin vievä. Ihminen on oman elämänsä asiantuntija, työntekijänä tehtävänäni on kuunnella asiakasta ja auttaa häntä löytämään ratkaisut elämänsä haasteisiin. Verkostotyö kulkee myös vahvasti mukana työskentelyssä, jolloin kaikki asiakkaan elämässä olevat ihmiset voivat parhaansa mukaan tukea asiakasta eteenpäin elämässä.

 

Unelmahautomo syntyi halusta kurkottaa kohti omia unelmia ja kokeilla omia siipiä ammatillisessa urakehityksessä. Jokaisella on oikeus unelmiin ja haluan olla tukemassa
niiden tavoittelussa.

Salla Nousiainen

Ota yhteyttä