Unelmahautomo

Unelmahautomo tarjoaa sosiaalihuollon avopalveluita ja työllistymistä
edistäviä palveluita alle 30-vuotiaille nuorille. Uutena palveluna
Unelmahautomo tuottaa 1.4.2020 alkaen Kelan Nuotti-valmennusta,
josta löytyy lisätietoa työllisyyspalveluiden alta.


Autan ratkaisukeskeisellä työotteella asiakasta löytämään elämänsä
valopilkkuja, josta edetään pienin askelin kohti unelmia.
Palvelut räätälöidään asiakkaan lähtökohdista hänen tarpeitaan vastaaviksi.

 

Sosiaalihuollon avopalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillisena tukihenkilöhenkilönä
tarjoan tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille luotettavan aikuisen tukea.
Sosiaalisen tuen ja mielekkään tekemisen avulla lapsi tai nuori löytää omia
vahvuuksiaan, jolloin oma toimijuus ja osallisuus kasvaa. Tukihenkilönä tuen nuorta koulunkäynnissä, opiskelupaikan
etsimisessä, tulevaisuuden suunnittelussa, itsetunnon vahvistumisessa ja
arjenhallinnassa. Tukihenkilötyö
rakennetaan aina asiakkaan tarpeista ja sosiaalityöntekijänkanssa yhdessä
laadituista tavoitteista käsin.

Jälkihuolto

Jälkihuolto pitää sisällään lastensuojelun sijaishuollossa olleen nuoren ja tämän
perheen tukemista arjessa sijoituksen
jälkeen. Vahvistan tiiviillä
yksilötyöskentelyllä nuoren arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Tuen
harrastustoimintaan osallistumista ja
tulevaisuuden suunnittelua. Autan nuorta
löytämään omat vahvuutensa ja
käyttämään niitä oman
toimijuutensa lisäämisessä. Luodaan
yhdessä nuoren kanssa tulevaisuuden suunnitelmia ja piirretään aarrekarttoja, jonka pohjalta rakennetaan polkua
kohti toivottua tulevaisuutta. Ohjaan nuorta opiskeluihin ja tuen hänen
koulunkäyntiään.

Perhetyö

Perhetyöllä tuetaan koko perheen
hyvinvointia heidän omassa kodissaan. Perheen voimavaroja vahvistetaan ja
tuetaan vuorovaikutteiseen
vanhemmuuteen. Näin luodaan
lapsille turvalliset olosuhteet kasvuun ja kehitykseen. Perhetyössä autetaan
vanhemmuuden pulmissa ja löydetään yhdessä perheelle paras tapa selviytyä
arjesta perheen omaa kulttuuria
arvostaen.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoamaa 16-29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden
toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen estää tai rajoittaa nuoren
tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä. NUOTTI-
valmennusta voi hakea ilman lääkärin lausuntoa ja hakemusta. Kelan virkailija voi
suorittaa haastattelun puhelimitse.


Asiakkaan omat voimavarat määrittelevät työn luonteen ammatillisen kuntoutumisen polulla. Työskentely on yksilövalmennusta, jossa nuoren omassa kodissa vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja harjoitellaan arjenhallintaa. Oman toimijuuden vahvistuessa
lähdetään pohtimaan mielenkiinnon kohteita ja otetaan askelia kohti unelmia.
Laaditaan yhdessä nuoren kanssa urasuunnitelma, jonka myötä pohditaan
alavaihtoehtoja ja soveltuvuutta alalle. Työnhakutaitojen ja työelämätaitojen
vahvistumisen myötä otetaan askel kohti työelämää tai opintoja. NUOTTI-valmennusta voidaan myöntää kerralla 5kk ajalle, joka sisältää max.20 x 60min tapaamisia
valmentajan kanssa. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa palvelusta tai palveluun
hakeutumisesta. Valmennus on Kelan myöntämä palvelu, joka on asiakkaalle
maksutonta. Valmennuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

 

Unelmahautomon Tarina

Unelmahautomo on yhden naisen
sosiaalihuollon avopalveluita ja kuntoutuspalveluita tarjoava yritys. Olen työskennellyt nuorten kanssa siitä saakka, kun valmistuin sosionomiksi vuonna 2008.
Aloitin työni nuorten kanssa kouluavustajana, jossa tuin yläkouluikäisiä oppilaita oppitunneilla. Koulusta siirryin lastensuojelumaailmaan, jossa työskentelin 3,5 vuotta tukien sijoitettuja nuoria heidän arjessaan pienryhmäkodissa. Lastensuojelutyötä seurasi siirtyminen kuntapuolelle nuorten palveluohjaajaksi, jossa olin viisi vuotta ohjaamassa nuoria palveluihin hakeutumisessa, työ- ja opiskelumahdollisuuksien selvittelyssä ja arjenhallinnan opettelussa. Palveluohjaajana vastasin
starttipajatoiminnasta sekä ohjaamosta. Välissä kävin tutustumassa perhetyöhön, josta palasin pian takaisin palveluohjaajaksi.

 

Olen tukenut asiakkaitani monissa erilaisissa ongelmissa ja saattanut useisiin eri palveluihin, jonka myötä nuorten kohtaamat ongelmat niin henkilökohtaisessa kuin työ- ja opiskeluelämässä ovat minulle tuttuja. Tunnen hyvin erilaiset tuet ja palvelut. Olen tutustunut työni puolesta laajaan porukkaan alan ammattilaisia, joista on syntynyt
laaja verkosto tukemaan työtäni. Vuosien varrella olen päivittänyt osaamistani ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla, työkykykoordinaattorikoulutuksella sekä erilaisilla lyhyemmillä kursseilla oppiakseni lisää ohjaamisesta, tuen tarpeista, ratkaisukeskeisyydestä ja nuorten maailmasta.

 

Nautin paljon luonnossa liikkumisesta ja käytän luontoa myös apuna ohjaustilanteissa. Käymme asiakkaiden kanssa muun muassa metsäkävelyillä, sup-lautailemassa, lumikenkäilemässä, pulkkamäessä ja piknikillä. Unelmahautomolla on kaksi sup-lautaa ja kahdet lumikengät, joita voi myös vuokrata omaan käyttöön. Pyrin tuomaan asiakkaiden tietoon luonnon terveydelliset vaikutukset muun muassa stressin hallinnassa. Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen ja eteenpäin vievä. Ihminen on oman elämänsä asiantuntija, työntekijänä tehtävänäni on kuunnella asiakasta ja auttaa häntä löytämään ratkaisut elämänsä haasteisiin. Verkostotyö kulkee myös vahvasti mukana työskentelyssä, jolloin kaikki asiakkaan elämässä olevat ihmiset voivat parhaansa mukaan tukea asiakasta eteenpäin elämässä.

 

Unelmahautomo syntyi halusta kurkottaa kohti omia unelmia ja kokeilla omia siipiä ammatillisessa urakehityksessä. Jokaisella on oikeus unelmiin ja haluan olla tukemassa
niiden tavoittelussa.


Salla Nousiainen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä